Reklamační řád

Reklamační řád maloobchodního e-shopu

Prodávající: Prolog Bike - Martin Skála, IČ 73643793, DIČ CZ7711053592
Sídlo: Rýchorské sídliště 120, 542 24, Svoboda nad Úpou
Provozovna (korespondenční adresa): Horská 6, 541 01, Trutnov
Provozovatel je registrován u Živnostenského Úřadu v Trutnově.


Tento reklamační řád se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákonem č 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva spotřebitele z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte.

1. Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady.
2. Zjištěné vady oznámí spotřebitel prodávajícímu buď e-mailem info@prologbike.cz nebo písemně na adresu provozovatele. Ve svém oznámení musí spotřebitel uvést, jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny.
3. Spotřebitel má také možnost zboží reklamovat osobně, v pracovní dny během běžné otevírací doby, na výše uvedené adrese.
4. Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby spotřebitel prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list a jiné. Dále je nutné, aby spotřebitel v případě že prodávajícímu vrací vadné zboží jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e-mailových zpráv na adresu uvedenou spotřebitelem, případně na poštovní adresu uvedenou na faktuře reklamovaného zboží (Příjemce). V případě, že spotřebitel požaduje zasílání informací na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.
5. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace.
6. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání a neodborné montáže produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Podmínky pro přijetí zboží na reklamaci:

1. K reklamovanému zboží přiložte písemný komentář s popisem závady nebo poškození.
2. Pokud přísluší ke zboží záruční list, bude dodán se zbožím, aby bylo možno provést zápis o výměně nebo opravě.
3. Vada, pro kterou je zboží reklamováno bude podrobně popsána v písemném komentáři a na zboží označena, pokud to je možné.

Bez výše uvedených průvodních dokladů, nebude zboží přijato do reklamačního řízení.

Výrobci
Přihlášení

Jdi na Facebook